Vlaamse renovatiepremie

Welke werken komen in aanmerking voor de nieuwe Vlaamse renovatiepremie?

Er zijn vier categorieën van werken die voor een premie in aanmerking komen:

Categorie 1: De structurele elementen van de woning

 • het funderen van de muren
 • de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • aanbrengen gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam
 • de afbraak van bestaande draagvloeren
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding,  isolatie.
 

Categorie 2: het dak

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking
 • het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.
Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking. 

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Opgelet: Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli  2016 gelden specifieke voorwaarden voor ventilatievoorzieningen (volgens bijlage IX van het Energiebesluit van 19-11-2010). Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning. Lees meer in PDF icon het document over de ventilatie-eisen (in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap).

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

Categorie 4: de technische installaties

4.1.: centrale verwarming

 • de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen
  Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist.
 • samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking
 • de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd werd
 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.
 • elektrische verwarming (accumulatoren)

Komen wel in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren en enkel als ze samengaan met het vernieuwen van de centrale verwarmingsketel

4.2.: elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

4.3.: sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie?

Vervangingsbouw en werken voor afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) of isolatie komen niet in aanmerking voor de premie.

Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken.
 

Let op:

Bij de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw of in een afgesplitst deel van een bestaande woning mag het oorspronkelijke volume van het gebouw niet worden uitgebreid.

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een bestaand gebouw of een deel van een bestaande woning tot een nieuwe woning,  moet u over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.
De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.

bron: https://www.wonenvlaanderen.be