Disclaimer

Janssen en Janssen Immobiliën en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website www.janssenenjanssen.be

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Janssen en Janssen Immobiliën en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op de website www.janssenenjanssen.be betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Janssen en Janssen Immobiliën, noch de vastgoedmedewerkers werkzaam bij Janssen en Janssen Immobiliën, noch de zelfstandige vastgoedmakelaars werkzaam voor Janssen en Janssen Immobiliën kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met het ons hoofdkantoor te Wuustwezel.

Deze gegevens zijn louter informatief, geenszins bindend en kunnen dus voor eender welke partij geen verplichtingen met zich meebrengen.